تضمین اصالت کالا

وفا؛ فقط کالای اصلی ارائه می دهد

وفا اصالت همۀ کالا هایش را تضمین می‌کند. مقصود از اصالت و کیفیت موارد ذیل است:

  1. کیفیت مواد اولیه
  • پارچه
  • نخ
  • خرج کار
  • دوخت
  • و هر آنچه متعلق به تولید پوشاک باشد